Mumbai Che Raje


SQUAD
Shashank Wankhede
L-Cover/Raider
Vijay Rajput
L-Raider
Manish Sharma
L-Cover/Raider
Surender Dahiya
Raider
R Nagaraju
C-Cover/Raider
Mohit Narwal
Raider
Diljeet Singh Chauhan
Raider
Ravi Deswal
L-Corner
Mahesh Timmapur
L-Corner
Suhas Vagare
R-Corner
Rashid Shaikh
R-Cover/Raider
Maniveera Kantha
Raider
Yogesh Navale
Raider
Karmbir
L-Cover/Raider
Kiran M
R-Cover/Raider
Saurav Kumar
Raider
Devendra Kadam
R & L Corner
Rohit Kumar
R-Corner
A Arul
Raider
Mahesh Magdum
-
MATCHES
Tuesday, May 14 , 2019 Time : 22:00:00
Completed
34    -     33

League
Mumbai Che Raje
Vs
Telugu Bulls


Thursday, May 16 , 2019 Time : 20:00:00
Not Completed
League
Diler Delhi
Vs
Mumbai Che Raje


Saturday, May 18 , 2019 Time : 21:00:00
Completed
34    -     34

League
Chennai Challengers
Vs
Mumbai Che Raje


Monday, May 20 , 2019 Time : 20:00:00
Completed
28    -     39

League
Mumbai Che Raje
Vs
Telugu Bulls


Tuesday, May 21 , 2019 Time : 20:00:00
Completed
45    -     36

League
Diler Delhi
Vs
Mumbai Che Raje


Saturday, May 25 , 2019 Time : 20:00:00
Completed
28    -     32

League
Chennai Challengers
Vs
Mumbai Che Raje


Sunday, May 26 , 2019 Time : 20:00:00
Completed
30    -     33

League
Pondicherry Predators
Vs
Mumbai Che Raje


Monday, May 27 , 2019 Time : 22:00:00
Completed
49    -     26

League
Pune Pride
Vs
Mumbai Che Raje


Tuesday, May 28 , 2019 Time : 21:00:00
Completed
36    -     31

League
Bangalore Rhinos
Vs
Mumbai Che Raje


Saturday, Jun 1 , 2019 Time : 20:00:00
Completed
53    -     69

League
Haryana Heros
Vs
Mumbai Che Raje